Ecseny, Polány, Mernye
(Mernyeszentmiklós) községek
ivóvízminőség-javítása

Társulás

           

Mernye, Polány és Ecseny Községek Ivóvízminőség-javító Társulás

A Társulás székhelye: 7453 Mernye, Fő utca 14.

A Társulás tagjai, azok székhelye:

1.) Mernye község  Önkormányzata, Mernye, Fő utca 14.

2.) Polány község Önkormányzata Polány, Fő utca 23.

3.) Ecseny község Önkormányzata Ecseny, Petőfi S. utca 116.

4.) Szentgáloskér község Önkormányzata Szentgáloskér, Kossuth L. u. 5.

5.) Somodor község Önkormányzata Somodor, Kossuth L. u. 159.

Mernye, Polány, Ecseny községek önkormányzatai 2010-ben társulást hoztak létre annak érdekében, hogy közösen részt vehessenek a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretében meghirdetett ivóvízminőség-javító pályázaton. A pályázat konkrét célja a KEOP–2009–1.3.0 komponens esetében a vízminőséget jellemzően meghatározó szennyező anyagok koncentrációjának határérték alá való csökkentése, a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet követelményeinek teljesítése. A Társulás 2011-ben Szentgáloskér és Somodor községekkel egészült ki.

A Társulás a vízellátási szolgáltatás minőségének javítása céljából szükséges ivóvízminőség-javító programot közös beruházásban valósítja meg.

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazdai feladatokat.

A tagok felhatalmazása alapján a Társulás köti meg a víziközmű üzemeltetésére irányuló szerződést, amely megfelel a KEOP pályázatban meghatározott pénzügyi és finanszírozási feltételeknek. A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó előírások meghatározásánál a Társulás köteles a KEOP pályázatban előírt díjmegállapítási módszert alkalmazni.

A Mernye, Polány és Ecseny Községek Ivóvízminőség-javító Társulás

Elnöke: Ellenberger Tamás, Polány község polgármestere

Elnökhelyettese: Kisfalusi András, Mernye község polgármestere

A Pénzügyi Bizottság tagjai:

  1. Vajda Attila elnök
  2. Bőjte Antal ecsenyi képviselő
  3. Pollák Gyöngyi polányi képviselő

A Felügyelő Bizottság tagjai:

  1. Péma Sándor mernyei képviselő
  2. Makk Dénes  polányi alpolgármester
  3. Varga Árpád ecsenyi alpolgármester
Utolsó frissítés: 2013-02-09