Ecseny, Polány, Mernye
(Mernyeszentmiklós) községek
ivóvízminőség-javítása

A projekt / Megvalósítás

           

"Egészséges ivóvíz az életünkért" Ecseny- Polány-Mernye (Mernyeszentmiklós) Községek Ivóvízminőség-javítása

Pályázati azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0001

A megvalósítási időszak: 2012. 09.03. – 2015. 05. 31.

Kedvezményezett: Mernye, Polány és Ecseny Községek Ivóvízminőség-javító Társulása (7453 Mernye, utca 14.)

Elnök: Ellenberger Tamás

A beruházás nettó költsége: 270 705 730 Ft

A támogatás mértéke: 87,54 %


A megvalósításra megítélt támogatás összege236 981 015 Ft
A saját erő biztosítása érdekében a Társulás az EU Önerő Alaphoz nyújtott be támogatási igényt

Ecseny helyi vízkezelés komplex vízkezelési technológiával

Az ecsenyi vízminőség javítása komplex vízkezelő berendezés létesítésével valósul meg, amely a kútvíz ammónium tartalmának eltávolításával a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet követelményeinek megfelelő ivóvíz szolgáltatását teszi lehetővé.

A biztonságos vízellátás érdekében tartalékkút fúrására van szükség, kútfejakna kialakításával és gépészettel. A vízmű és a technológiai berendezések számára kezelőépület épül a szükséges kiszolgáló és járulékos létesítményekkel. A vízmű területén belül iszapülepítő kerül kialakításra, emellett a hálózatrekonstrukciós és mosatási munkákat is elvégzik.

Az ecsenyi kútvíz ammóniumtartalma határérték feletti: a megengedett 0,5 mg/liter helyett 1,19 mg/liter. A projektben tervezett vízkezelő berendezés üzembe helyezése után a kezelt víz ammóniumtartalma 0,2 mg/l alá csökken, nitrit tartalma nem éri el a 0,1 mg/l értéket.  

A vízkezelési technológia: a kutakból nyert vizet a kútszivattyúk szállítják a vízkezelő rendszerre, biztosítva a nyomást, amivel a vizet a fogyasztói hálózatba, ill. a meglévő magaslati tárolóba vezetik. A víz szakaszoló szerelvényen keresztül jut a vízkezelőbe. Az új technológia berendezések elhelyezésére kezelőépület kialakítása tervezett. Az épület 25 m2 alapterületű, a technológiai berendezések számára szükséges kezelőhelyiséggel, vegyszeradagoló és tároló helyiséggel, valamint kézmosó, és WC helyiségekkel. A biztonságos vízellátás érdekében tartalék kút fúrása tervezett. 

Üzemirányítás: az ecsenyi 50 m3-es tároló medence és a vízműtelep, valamint a kaposvári üzemirányító központ között új, korszerű jelátvitelt alakítanak ki. A vízműtelepen a meglévő villamosberendezés is bővítik. 

Hálózaton végzett rekonstrukciók: a beruházás során javított vízminőség megőrzése érdekében elvégzik a hálózat teljes mechanikai (szivacsdugós) tisztítását 10.378 méter hosszban, s 14 helyen átépítik, tisztítóidommal látják el a csomópontokat. 

Tároló medence: az 50 m3-es ecsenyi tároló medence állapota indokolttá teszi felújítást. Tervezik a Temető utcai és a Petőfi utcai csőhidak cseréjét. 

Polány helyi vízkezelés komplex vízkezelési technológiával

A polányi vízminőség javítása komplex vízkezelő berendezés létesítésével valósul meg, amely a kútvíz vas és ammónium tartalmának eltávolításával a 201/2001. (X.25.) Korm. r. követelményeinek megfelelő ivóvíz biztosítását teszi lehetővé. A biztonságos vízellátás érdekében tartalékkút fúrása, valamint nyomásfokozó épül. A vízmű és a technológiai berendezések számára kezelőépület épül a szükséges kiszolgáló és járulékos létesítményekkel. A vízmű területén belül iszapülepítő kerül kialakításra, emellett a hálózatrekonstrukciós és mosatási munkákat is elvégzik.

A polányi kútvíz vas és ammóniumtartalma határérték feletti. Míg az ammónium határértéke 0,5 mg/liter, addig a jelenlegi kútvíz ennek dupláját tartalmazza 1,03 mg/liter. A projektben tervezett vízkezelő berendezés üzembe helyezése után a kezelt víz ammónium tartalma 0,2 mg/l alá csökken, nitrit tartalma nem éri el a 0,1 mg/l értéket. Az ivóvíz vastartalma jelenleg háromszorosa a megengedettnek (660 µg/l a 200 µg/l helyett). 

A vízkezelési technológia: a kutakból nyert vizet a kútszivattyúk szállítják a vízkezelő rendszerre, biztosítva a nyomást, amivel a vizet a fogyasztói hálózatba, vezetik. A víz szakaszoló szerelvényen (kútfejakna) keresztül jut a vízkezelőbe. A rendszer előtt mintavételi hely található a nyersvíz minőségének meghatározása céljából. Az új rendszerre történő átállás alatt a meglévő technológia is üzemel egészen az új technológia próbaüzemének sikeres lezárásáig.

A projekt keretén belül a vízműterületen tervezett létesítmények: kezelőépület, II. sz. kút, iszap ülepítő, zárt szennyvíztározó, tolózáraknák. A tervezett műtárgyak elhelyezésére a meglévő vízműterület mérete nem elegendő, így annak bővítése válik szükségessé, amely 190 m2. Az új technológia berendezések elhelyezésére kezelőépület kialakítása tervezett. Az épület 25 m2 alapterületű, a technológiai berendezések számára szükséges kezelőhelyiséggel, vegyszeradagoló és tároló helyiséggel, valamint kézmosó, és WC helyiségekkel. A biztonságos vízellátás érdekében tartalék kút fúrása tervezett. Az ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében a meglévő 100 m3-es tároló mellé egy nyomásfokozó berendezés kerül elhelyezésre. 

Üzemirányítás: a polányi 100 m3-es tároló medence és a vízműtelep, valamint a kaposvári üzemirányító központ között új, korszerű jelátvitelt alakítanak ki. A vízműtelepen a meglévő villamos berendezés is bővítésre  kerül. 

Hálózaton végzett rekonstrukciók: a beruházás során javított vízminőség megőrzése érdekében elvégzik a hálózat teljes mechanikai (szivacsdugós) tisztítását 5.159 méter hosszban, s 8 helyen átépítik, tisztítóidommal látják el a csomópontokat. 

Tároló medence: a 100 m3-es polányi tároló medence állapota indokolttá teszi a felújítást. 

Mernyeszentmiklós - vízátvétel Mernyéről

Mernyeszentmiklós vízminőség javítása a mernyei vízmű rekonstrukciójával, valamint technológiájának bővítésével és távvezeték kiépítésével valósul meg. Mernye településen a Lenin utca északi végén egy nyomásfokozó beépítésével történik a lecsatlakozás. A vízvezeték kapcsolódása a mernyeszentmiklósi meglévő vízvezetékhez a Kossuth utca déli végén valósítható meg. Összesen 4051,9 m vízvezeték, 107,5 m védőcső, 5 db légtelenítő akna, 4 db leürítő akna, 3 db tolózár akna, 1 db nyomásfokozó épül meg.

A kezelendő víz vas és ammóniumtartalma határérték feletti. Míg a határérték 0,5 mg/liter, addig a 3 mernyei kút közül kettőnél a jelenlegi kútvíz ennél jóval magasabb mértékben tartalmazza. A vas  mindhárom kútnál határérték feletti vastartalmat mutat. A tervezett vízkezelés megvalósítását követően a szolgáltatott víz minden paramétere meg fog felelni a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt vízminőségi elvárásoknak: 

A vízműterületen tervezett fejlesztések: kezelőépület bővítés, I. sz. kút magasítás, iszap ülepítő.

A kutak nyers vizeinek egyesítése a II. sz. kút előtti tolózáraknákban megtörténik, onnan a meglévő vastalanítóra vezetett vízről kiépített leágazással, és új vezeték építésével jut el a kezelőépületbe. Az új technológiai berendezések elhelyezésére a kezelőépületet bővítik, az új épület 81 m2 alapterületű. A tiszta víz az épületből kilépve egy újonnan kialakított vezetékszakaszon jut el a régi kezelőkonténerből kilépő vezetékig, majd ahhoz csatlakozva kerül a víz az 50 m3-es udvartéri medencébe, majd onnan a meglévő vezetéken keresztül kerül a hálózatba. A meglévő konténeres kezelőépületet elbontják, mellette épül az iszapülepítő.  

Üzemirányítás: A 150 m3-es tároló és a vízműtelep, a mernyeszentmiklósi víztorony és a mernyei nyomásfokozó, valamint a kaposvári üzemirányító központ között új, korszerű jelátvitelt alakítanak ki a projekt során. A mernyei vízműtelepen a meglévő villamos berendezés átalakítása és bővítése is szükséges. 

Udvartéri vezetékek cseréje: a  tervek szerint megtörténik a vízmű területén fektetett acél anyagú csővezetékek cseréje,  az I. sz  és III. sz kutak magasítása a magas talajvíz miatt, valamint a II. sz kút aknájának szigetelése.

 

Hálózaton végzett rekonstrukciók: a beruházás során javított vízminőség megőrzése érdekében elvégzik a hálózat teljes mechanikai (szivacsdugós) tisztítását és a csomópontok tisztítóidommal történő ellátását.

Kivitelező: Szabadics Zrt.

Utolsó frissítés: 2015-03-30