Ecseny, Polány, Mernye
(Mernyeszentmiklós) községek
ivóvízminőség-javítása

A projekt / Előkészítő szakasz

           


Mernye (Mernyeszentmiklós), Polány és Ecseny önkormányzata 2010-ben létrehozta a Mernye, Polány és Ecseny Községek Ivóvízminőség-javító Társulást. A kitűzött cél: a vízminőséget jellemzően meghatározó szennyező anyagok koncentrációjának határérték alá csökkentése, a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet követelményeinek teljesítése.

Az önkormányzatok annak reményében társultak, hogy a vízminőség javítását szolgáló intézkedések és a technológiai beavatkozások hosszú távon megoldják a településen élők egészséges ivóvízzel történő ellátását, mégpedig az uniós követelményeknek megfelelően. A tagok kötelezettséget vállaltak a projektben meghatározott feladatok teljesítésére, vagyis, hogy közös beruházásban valósítják a vízellátási szolgáltatás minőségét emelő ivóvízminőség-javító programot.

Az e célok mentén felépített és elkészített „Egészséges ivóvíz az életünkért” - Ecseny, Polány, Mernye (Mernyeszentmiklós) községek  ivóvízminőség-javítása című pályázat KEOP-7.1.3.0/09-2010-0030 azonosító számon pozitív elbírálásban részesült 2011.04.13-án, s 11.580.275 forint támogatást nyert az előkészítő szakasz feladatinak ellátására.

Régi gond oldódhat meg a három település számára az Európai Unió által támogatott, és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt révén: lehetővé válik az EU-s szabályozásnak való megfelelés, javulnak a lakosság életfeltételei, s végre biztosított lesz az egészséges ivóvízhez való jutásuk.

A három település ivóvízminőségének javítására az alábbi tervet dolgozták ki a szakemberek:

Az Ecseny és Polány ivóvízminőség javítása egyedileg, a települések meglévő vízműtelepén új, komplex vízkezelési technológia létesítésével valósul meg. Mernye község mernyeszentmiklósi településrészén az ivóvízminőség javítása a Mernye központi részén üzemelő vízműből vízátvétellel történne a jelenlegi vízkezelési technológia bővítésével. A meglévő mernyei vízmű Mernye központi belterületi részén kívül ellátja Somodor és Szentgáloskér településeket, valamint Szentgáloskér Lapapuszta külterületi részét is. Ezek területén a megvalósításra javasolt változat szerint fejlesztés nem történik.

Tervezett vízkezelési technológiák:

Ecseny: ammóniamentesítés, fertőtlenítés.
Polány: ammóniamentesítés, vastalanítás, fertőtlenítés
Mernye: ammóniamentesítés, vastalanítás, fertőtlenítés

Az ecsenyi és a polányi vízműben (egykutas vízművek jelenleg) a vízellátás biztonságának fokozása érdekében tartalékkút fúrása történik kútfej kialakítással, gépészettel, nyersvíz vezetékkel. A polányi vízműrendszeren a biztonságos vízellátás érdekében egy nyomásfokozó épül. A mernyei meglévő vízmű (a mernyeszentmiklósi településrészen élők igényeinek megfelelő kapacitású) vízkezelő berendezéssel bővül. A két településrész közötti összekötő vezeték kerül kialakításra a szükséges nyomásfokozó berendezéssel együtt. Mindhárom ivóvízminőség javítással érintett vízműnél megoldódik a hálózatok mechanikai tisztítása, és kialakításra kerülnek a mosatáshoz szükséges hálózati csomópontok.

A projekt előkészítési szakaszában a pályázónak 7 hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a második fordulóra elkészítse és beadja a megvalósítást célzó komplex pályázatát. Ez idő alatt el kell készíteni egyebek mellett a szükséges részletes megvalósíthatósági tanulmányt, az engedélyes- és tender terveket, Költség-haszon elemzést, valamint elő kell készíteni a második fordulós pályázat közbeszerzési dokumentációit.

A szakmai előkészítő munka keretében megkezdődött a projekt számára a nyilvánosság biztosítása, az érintett lakosság tájékoztatása, a tágabb környezet (kistérség, megye) széles körű informálása.

Az előkészítő szakasz feladatai a 2. fordulós pályázat beadásáig, 2011.12.31-ig tartanak

Utolsó frissítés: 2015-02-11