Ecseny, Polány, Mernye
(Mernyeszentmiklós) községek
ivóvízminőség-javítása

A projekt

           


„Egészséges ivóvíz az életünkért”

Ecseny, Polány, Mernye (Mernyeszentmiklós) községek  ivóvízminőség-javítása

Egy pohár tiszta vízProjektünk helyszíne három somogyi település: Ecseny, Polány, Mernye (Mernyeszentmiklós), melyek a megye északi részén, a megyeszékhely Kaposvár és a Balaton között félúton találhatók. A községek területén lévő ivóvízbázis olyan mértékben tartalmaz ammóniumot és vasat, amely szint meghaladja a jelenleg hatályos, és az EU normákhoz igazított 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet előírásait. Az említett kormányrendelet az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségi követelményeire és a vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki, s megszabja a határértékeket is. A 6. számú melléklet nevesíti „ A szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések" –et, így e listában szerepel Ecseny, Polány és Mernye (Mernyeszentmiklós) neve is. A települések a teljes körű vízellátásukat saját vízbázisukról oldják meg az alábbiak szerint.

Mernye-(Somodor-Szentgáloskér) vízműrendszer

A kistérségi vízmű vízellátását 3 db mélyfúrású kút biztosítja. Mindhárom kút Mernye község közigazgatási területén van. A kutakat 1970-ben, 1986-ban és 1990-ben fúrták. Az 1. számú és 2. számú kút a mernyei vízmű területén lévő konténeres vastalanítón keresztül, míg a 3. számú kút közvetlenül a Mernye vízmű területén található 50 m3-es vb. víztározóba termeli a vizet. Innen nyomásfokozó szivattyúk segítségével továbbítják a vizet részben a Mernyei hálózatba, részben a Mernyén található 150 m3-es vb. víztározóba. A vastalanító berendezés 2 db tartálya váltott üzemben működik. Mindhárom kútból nyert víz határértéket meghaladó vastartalommal, kettő magas ammónium-tartalommal rendelkezik.

Mernyeszentmiklós (Mernye) vízműrendszer

Mernye község Mernyeszentmiklós településrésze vízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja, melyet 1993-ban fúrtak. A kútba beépített búvárszivattyú közvetlenül az ivóvíz hálózatba és egy víztoronyba továbbítja a vizet. A vízműrendszeren vízkezelő berendezés nem üzemel.  A vízbázis vas- és ammónium-tartalma a megengedettnél magasabb. E vízműrendszer üzemeltetése rendkívül költséges, miután mindössze 50 háztartást szolgál ki. A vízdíj összege a 4-szerese annak mint Mernye központi területein, ám a lakosság ebből nem érzékel semmit – köszönhetően az önkormányzati és az állami támogatásnak!

Polány vízműrendszer

Polány település vízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja, melyet 1992-ben fúrtak. A kútba beépített búvárszivattyú közvetlenül a hálózatba és egy 100 m3-es vasbeton tározóba továbbítja a vizet. Vízkezelés jelenleg nincs a vízműben. A nyersvíz ammónium- és vastartalma határérték feletti, s a szolgáltatott víz is rendkívül „vasas”.

Ecseny vízműrendszer

Ecseny település vízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja, melyet 1993-ban fúrtak. A kútba beépített búvárszivattyú közvetlenül a hálózatba, és egy 50 m3-es vasbeton tározóba továbbítja a vizet. Vízkezelés jelenleg nincs a vízműben. A kút ammónium-tartalma határérték feletti.

A felszín alatti vizek állapota szempontjából mindhárom település „érzékeny" területen fekszik /27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet/. Mernyén 522 (ebből 50 Mernyeszentmiklóson), Polányban 152, Ecsenyben 154 vízbekötés van, melyek révén a 3 településen összesen mintegy kétezer embert látnak el ivóvízzel. Miután a fenti vízműrendszerekből nyert víz határérték feletti mennyiségben tartalmaz ammóniumot és vasat, ezért a települések vezetői számára hosszú évek óta gondot okozott a víz minőségi megfelelése, a vízellátás biztonságának sérülékenysége.

Az ivóvízben az ammónium koncentráció határértéke 0,5 mg/liter. Projektünk mindhárom településének kútjánál ennek a dupláját mérték a nyers víznél. Az ammónium a nyersvízben réteg eredetű, több millió éves, s nem friss szennyeződésre utal. Közvetlenül nem mérgező, de a körülményektől függően nitritté, illetve a nitráttá alakulhat, amely már veszélyes a szervezetre, különösen a csecsemőkére. A vas határértéke 200 µg/liter, melynek 2-5 szöröse mérhető a polányi, mernyei és mernyeszentmiklósi kutaknál. A vas nehezíti a víz felhasználását, fogyasztói panaszokat okoz a sárgás színével, zavaros állagával. Figyelembe véve a vízbázisban kimutatható szennyező anyag-tartalmat, a vízkezelés hiányosságát, s a kutak állapotát – különösen indokolt a fejlesztést megcélzó beruházás tervezése.

A korábbi évek során folyamatos kockázatot rejtett magában a tartalék kutak hiánya. Polányban 2008-ban rendkívül nehéz helyzet állt elő a meghibásodott vízszűrő miatt: egy hónapig tartályos vízzel tudták csak ellátni a falut, ami tetemes költséget jelentett, nem beszélve a javításról, amely az éves költségvetésük harmadát is meghaladta. Mernyén a vastalanító berendezés olyannyira elavult, hogy már 2009-ben ki kellett volna cserélni, de miután nem rendelkeznek az ehhez szükséges 20 millió forintos forrással, a korszerűsítés azóta várat magára.

Utolsó frissítés: 2015-06-26